Project Description

Dit essay licht een controleerbaar gecentraliseerd beleid toe, met als doel het coronavirus uit te roeien, inclusief haar maatschappelijke neveneffecten, en pandemische crisissituaties in de toekomst te voorkomen. Het gaat daarbij ook in op welke stappen er ondernomen moeten worden om het beleid in werking te laten treden.

Download dit e-Essay:

Download